Rezervace

Rezervaci může provádět pouze registrovaný uživatel.

A   zasedací-obřadní místnost obecního úřadu
B   učebna PC v základní škole
C   farní hřiště
D   myslivecká chata
E   hřiště TJ sokol
F   hasičská zbrojnice